Je wilt graag overstappen naar de groenste energieleverancier van Nederland, maar welke is dat nou? Je ziet soms door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer (lees hier over CO2-compensatie door het aanplanten van bos). Voordelig Duurzaam heeft de ranglijst die ieder jaar door Greenpeace en WISE wordt samengesteld voor je samengevat. Spoiler: Er is niet één groenste energieleverancier in Nederland, maar wel vijf!

Hoe groen is jouw stroom?

In bovenstaand jaarlijks onderzoek naar de groenste energieleverancier wordt gekeken naar een belangrijke factoren waarop punten verdeeld worden. De hoogst mogelijke score op het gebied van groene energie? Rapportcijfer 10 – en dat is dus voor maar liefst vijf leveranciers weggelegd! Pure Energie, Vrijopnaam, Energie VanOns, OM en Powerpeers (let op: dochter van Vattenfall/NUON!). Ze bouwen bijvoorbeeld windmolens of kopen windstroom via langjarige contracten. Deze bedrijven investeren niet in kolencentrales. Wil je bijdragen aan schone energievoorziening? Stap dan over naar een van deze bedrijven. Iets verder in dit artikel lees je hoe deze vijf groene energieleveranciers aan hun score komen.

Greenwashing

Veel leveranciers die in dit onderzoek een onvoldoende scoren hebben een beleidsvoering waarin grijze stroom wordt ingekocht en als groene stroom wordt verkocht door de garanties van oorspong die ze afboeken voor hun levering. Naar buiten toe kunnen zij claimen duurzame stroom te leveren, en ook op hun stroometiket prijkt groene stroom.
Van hun inkoopbeleid gaat echter geen enkele verduurzaming uit. De leveranciers bij wie het verschil in cijfer tussen inkoop en levering het grootst is, zijn: Clean Energy, DELTA, Energy Zero, ENGIE, Essent, Fenor, Innova Energie, NeoSmart, NieuwHollandsEnergiebedrijf, Oxxio, Servicehouse, United Consumers en Woonenergie.

Er zijn ook partijen die juist het tegenovergestelde doen. Een voorbeeld hiervan is Budget Energie. Zij kopen sinds kort heel duurzaam in, door contracten met windstroomproducenten af te sluiten. Dit is een duidelijke koerswijziging met voorgaande jaren en ze scoren nu dan ook hoger in de ranking. Tegelijkertijd kopen ze niet de bijbehorende windcertificaten in maar minder duurzame buitenlandse waterkracht en biomassacertificaten. Deze certificaten zijn vaak goedkoper. Door deze certificaten af te boeken wordt hun levering juist minder goed beoordeeld dan hun inkoop. Een echte duurzame en eerlijke keuze zou zijn om zowel de groene stroom als de bijbehorende GvO’s in te kopen.

Pure Energie

Pure Energie haalt op de particuliere markt een 10. Pure Energie is actief in alle drie bedrijfsonderdelen die een rol spelen in de beoordeling: Investeringen, inkoop en levering. De geproduceerde elektriciteit kan één op één worden geleverd aan de eigen klanten. Dit doen zij lokaal en volledig groen. Zo komt het dat dit bedrijf op alle onderdelen de maximale score haalt. Pure Energie haalt als enige leverancier ook een 10 op de zakelijke markt. Dit betekent dat zij op geen enkele manier geld verdienen aan grijze stroom. De cijfers van CE Delft geven aan dat zij uitsluitend wind en zon inkopen en verkopen.

Vrijopnaam

Vrijopnaam krijgt een 10 op de particuliere markt. Zij leveren geen stroom aan de zakelijke markt. Vrijopnaam is dus volledig groen en biomassavrij. De cijfers van CE Delft laten zien dat Vrijopnaam 100% zon inkoopt en verkoopt.

Energie VanOns

Energie VanOns krijgt een 10 op de particuliere markt. Op de zakelijke markt krijgen zij een 9,9 omdat zij op het aspect levering een 9,5 scoren en inkoop een 10. Op de zakelijke markt verkopen zij volgens CE Delft 13% biomassa, het gaat hierbij om huishoudelijke organische reststromen. Deze cijfers gaan echter over het verleden. Na contact met Energie VanOns bleek dat zij de 13% biomassa hebben afgestoten. Zij hebben bewijs hiervan aangeleverd bij ons. We zijn dus erg blij dat Energie VanOns particulier en zakelijk volledig biomassavrij is.

OM Nieuwe Energie

OM | nieuwe energie is een overkoepelende coöperatie van en voor lokale duurzame energiecoöperaties. Het bedrijf verkoopt stroom voor en door tientallen aangesloten lokale energiecoöperaties zoals bijvoorbeeld Texel Energie, Amsterdam Energie, Tegenstroom en Peel Energie. Om Nieuwe Energie krijgt gemiddeld een 10. De deelcijfers zijn een 10 voor inkoop en een 9,9 voor levering. Op de zakelijke markt krijgt OM Nieuwe Energie een 9,9 met als deelcijfers een 10 voor inkoop en een 9,8 voor levering. Om Nieuwe Energie heeft volgens Wise op de zakelijke markt 8% biomassa (mestvergisting). Om Nieuwe Energie gebruikt dus geen houtige biomassa. Om Nieuwe Energie heeft aangegeven zo snel mogelijk te willen stoppen met de mestvergister en daar kijken wij dan ook naar uit. De cijfers van CE-Delft geven een iets ander beeld dan de conclusies van het onderzoek van Wise e.a. Zij geven inkoop aan: Zon: 14,7%, wind: 83,5, biomassa: 1,8%. Terwijl zij bij levering particulier wel alleen zon en wind verkopen. Dit lijkt omgekeerd vergeleken met de conclusies van Wise. Wij hebben navraag gedaan bij Natuur en Milieu, CE Delft en OM Nieuwe Energie en het percentage van 8% is een typfout. De mestvergister vormt 2,9% op de zakelijke markt. DE cijfers zijn niet omgedraaid maar de inkoop van GvO’s wordt meegeteld bij levering ipv bij inkoop. Dat klinkt wat vreemd maar dat is hoe zij hun berekening doen. Ook werd duidelijk dat de mestvergister zijn energie alleen levert aan gemeente Bernheze. Dit is dus niet te koop voor anderen en ze hopen binnenkort de gemeente aan te sluiten op een zonneveld.

Powerpeers

Powerpeers gebruikt geen biomassa en verkoopt uitsluitend groene stroom. Powerpeers is echter een dochteronderneming van Vattenfall. Vattenfall is van plan om in Diemen, tegen de wens van de bevolking en de gemeenteraad in, een grote biomassacentrale te openen waarvoor zij hout uit Noord Amerika en de Baltische Staten importeren. Johan Vollenbroek voert momenteel een rechtszaak tegen Vattenfall om de bouw van deze centrale te stoppen. De FAB neemt Powerpeers niet op in het Biomassavrije Energieadvies vanwege de band met Vattenfall. CE Delft bevestigt in hun cijfers dat Powerpeers waterkracht, zon en wind verkoopt. Leveranciers die minder scoorden dan een 10 in het onderzoek van Wise kunnen nog steeds wel biomassavrij zijn. We controleren daarom de cijfers van CE Delft voor de leveranciers die hoger dan een 9 scoren.