Een groendak kan in de zomer helpen om je huis te koelen.

Dat verschilt van groendak tot groendak. De meeste groene daken die wij maken zijn onderhoudsarm, dan valt dat echt mee. Een aantal keren per jaar kijken wat er groeit is vaak genoeg. Vergelijkbaar met wat de meeste mensen doen als ze zonnepanelen hebben, 1x per jaar kijken hoe het er bij staat. De combinatie zonnepanelen en groendak is ook een mooie.De zonnepanelen geven een hoger rendement met een groendak ten opzichte van zonder een groendak.
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om het aanleggen van een groen dak of groene gevel te stimuleren. Hieronder kunt u de regelingen zien van een aantal grote gemeenten. Voor meer informatie over uw woonsituatie kunt u contact met ons opnemen. Wij adviseren u graag over subsidie voor sedumdaken met zonnepanelen.
“Een groendak is een van de weinige manieren om duurzaamheid zichtbaar te maken. Maar ook om esthetische redenen kiezen architecten en opdrachtgevers steeds vaker voor een groendak. Een goede zaak: het maakt de gebouwde omgeving steeds groener”, vindt Henk Vlijm, mede-eigenaar van Optigroen en eigenaar van Groenedaken.net.

Een groendak kan de afvoer van regenwater helpen verminderen.

Een groendak heeft als één van de grootste voordelen dat een aanzienlijk deel van het hemelwater door de vegetatie wordt opgenomen. De planten laten dit water via verdamping terugkeren in de atmosfeer. Dit geldt gedeeltelijk ook voor het water dat de planten niet kunnen opnemen en de substraatlaag in zakt. In deze voedingslaag verdampt een deel van het water alsnog. Het resterende deel van het regenwater wordt in een goed opgebouwd groendak via de drainagelaag geleidelijk afgevoerd naar de dakgoten en regenpijpen. Hierdoor komt uiteindelijk slechts 10 tot 50% van het hemelwater in uw rioolputje terecht.
Een groendak absorbeert regenwater door waterbuffering in de planten, substraat en drainage. Het vertraagt de afvoer naar het riool, zuivert het regenwater en zorgt voor verdamping door de planten. Zo blijft het grondwaterpeil stabiel, wordt de piekbelasting op het riool verminderd en daaruit voortvloeiende overstromingen gereduceerd.
Wat zijn andere voor- en nadelen van groene daken? Naast het beperkt koelen van binnen- en buitenruimtes, bieden groene daken verschillende andere voordelen, waaronder belangrijke ecosysteemdiensten. Ten eerste helpen groene daken het regenwaterbeheer in stedelijke gebieden door tot 50% van het regenwater dat op de daken valt jaarlijks vast te houden, waardoor het volume dat naar het riool en de waterzuivering afstroomt, wordt verminderd (Teeuw & Ravesloot, 1998). Groendaken kunnen echter ook de afvoerkwaliteit negatief beïnvloeden, afhankelijk van het gebruik van kunstmest op het groendak (Li en Babcock, 2014). Daarnaast kunnen groene daken problemen veroorzaken voor mensen met allergieën, de verspreiding van ongewenste insecten en knaagdieren aanmoedigen, hoge installatiekosten hebben, duur in onderhoud zijn, problemen met vocht veroorzaken en een hoog waterverbruik voor irrigatie nodig hebben (Fernandez-Cañero et al., 2013). Groene daken beschermen het dakmembraan ook tegen UV-licht en verminderen de temperatuurschommelingen (Oberndorfer et al., 2007). Dit kan de levensduur van een dak met 20 jaar of meer verlengen (USEPA, 2000). Daarnaast kunnen groene daken ook bijdragen aan het behoud van lokale habitats, omdat ze vaak worden bewoond door verschillende soorten insecten en ook vogelsoorten kunnen aantrekken (Oberndorfer et al., 2007). Als groendaken goed ontworpen zijn, kunnen zij ook habitatcompensatie bieden voor zeldzame en bedreigde soorten die worden bedreigd door veranderingen in landgebruik in de stedelijke omgeving (Brenneisen, 2006). Vanuit een ander (hoger) gebouw bekeken, spelen ze ook een esthetische rol in de algemene perceptie van de stad. Zicht op groene ruimtes en groene daken heeft ook een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid (Yuen and Wong, 2015). Een ander positief effect van groendaken is dat ze een betere geluidsisolatie bieden dan traditionele daken. Wanneer toegepast in gebouwen zonder voldoende geluidsisolatie, kunnen groene daken op de hoogste verdieping van het gebouw de binnenhuisgeluidsreductie verbeteren, vooral in gebieden met veel verkeer (GSA, 2011). De geluidsreductie hangt af van de eigenschappen van het groendak en kan tot 5 dB bereiken voor daken met een verzadigde ondergrond en is meer dan 8 dB voor daken met een droge ondergrond (Broks en van Luijtelaar, 2015). Ondanks het feit dat aanwezigheid van groen de concentraties van luchtverontreinigende stoffen, zoals stikstofdioxide en zwevende deeltjes, positief kan beïnvloeden, is dit effect zeer beperkt en nauwelijks merkbaar in de praktijk (RIVM, 2011).

Een groendak kan helpen het energieverbruik te verminderen.

Wat is een groendak Een groendak is eigenlijk niets meer dan een dak bedekt met vegetatie zoals sedum, mos of planten. Dit klinkt misschien niet erg bijzonder, maar buiten het feit dat het er hartstikke leuk uit ziet, heeft het ook nog eens vele voordelen. Een groendak gaat lang mee, zorgt voor meer biodiversiteit, beschermtuw onderdak en werkt isolerend en tegen hittestress. Ook werkt het geluidsisolerend, vangt fijnstof weg en helpt het bij grote hoosbuien om regenwater op te vangen en vast te houden. Op die manier raken rioleringen minder snel overbelast. Er zijn verschillende soorten groene daken, maar meestal wordt gekozen voor een extensief groen dak, beplant met vetplanten, kruiden en mossen. Deze beplanting heeft relatief weinig onderhoud nodig én door het geringe gewicht is het zelden nodig uw dakconstructie aan te passen.
Om insecten en vogels onderdak geven kun je een insectenhotel ophangen. Nog beter is een groendak, omdat je de insecten en vogels daarmee ook eten geeft. Waar een insectenhotel enkel een slaapplaats biedt, kun je een groendak meer vergelijken met een Bed en Breakfast.
Planten zorgen voor verkoeling: ze koelen de omgeving doordat ze zonlicht opvangen, regenwater opnemen en verdampen. Met een groen dak kan het in huis wel tot vier graden koeler zijn. Daarnaast zorgen planten in plaats van bestrating ook voor verkoeling. Op die manier draag je ook bij aan de biodiversiteit, want dieren, vogels en insecten zijn dankbaar voor meer groen. Naast een groen dak helpt ook een wit dak om de warmte buiten te houden, omdat wit de warmte beter weerkaatst dan donkere kleuren. Je kunt je dak bijvoorbeeld afwerken met witte kiezels of andere lichtgekleurde dakbedekking. Een groendak? Ja! 5 redenen waarom