Dus, je wilt overstappen naar groene stroom. Heel goed! Overstappen naar groene stroom is een hele makkelijke manier om minder CO2 uit te stoten. Gemiddeld bespaart een overstap van “grijze” naar echt groene stroom meer dan 4 ton CO2-uitstoot per huishouden. Dat is net zoveel als 28 keer vliegen van Amsterdam naar Parijs!

Grijze stroom is elektriciteit die is opgewekt in vervuilende kolen-, gas- en kerncentrales. Hierbij komt heel veel CO2 vrij en dat is schadelijk voor het klimaat. De uitstoot is ongeveer 0,649 kg per kWh, dus je kan zelf uitrekenen hoe hoog jouw uitstoot is aan de hand van je energierekening. Wanneer je gaat overstappen op groene stroom (opgewekt uit schone, hernieuwbare bronnen zoals wind en zon) bespaar je dus die eerder berekende CO2-uitstoot. Vrij makkelijk.

Bij gas ligt het iets gecompliceerder, want je kan wel overstappen naar groene stroom, maar niet naar groen gas. Gelukkig hebben duurzame energieleveranciers daarvoor een oplossing, zie daarvoor ook ons andere blog over gecompenseerd gas. Je besparing door overstappen naar groene energie met betrekking tot gas berekenen we als volgt:

De emissiefactor van grijs gas is 1,890 kg CO2 per m3 gas. Ook dit kan je weer vermenigvuldigen met het totale verbruik van je jaarrekening. Jouw totale besparing CO2-uitstoot door het overstappen op groene stroom en gas is dus die beide totalen opgeteld.

Twijfelde je nog over overstappen, dan kan je hieronder zien hoeveel die besparing van gemiddeld 4 ton CO2 nou precies is. Makkelijk gedaan toch? Want groene stroom is helemaal niet zoveel duurder dan foute grijze stroom.